Esența faptelor pe care se bazează cazul împotriva lui Mazăre Reviewed by Dan Turturica on . Pe 02.11.2011, la ora 19:40:57, MORGENSTERN AVRAHAM este contactat de către RADU MAZĂRE, care-l informează că este la un restaurant unde am avut plăcerea să-l c Pe 02.11.2011, la ora 19:40:57, MORGENSTERN AVRAHAM este contactat de către RADU MAZĂRE, care-l informează că este la un restaurant unde am avut plăcerea să-l c Rating: 0

Esența faptelor pe care se bazează cazul împotriva lui Mazăre

Pe 02.11.2011, la ora 19:40:57, MORGENSTERN AVRAHAM este contactat de către RADU MAZĂRE, care-l informează că este la un restaurant unde am avut plăcerea să-l cunosc pe prietenul tău, ILAN”…
Așadar la data de 02.11.2011, cu două zile înainte de termenul limită de depunere a ofertei, Morgenstern Avraham s-a întâlnit cu primarul Mazăre Radu Ștefan, pentru a-i solicita o creștere a valorii contractului. Negocierile între cei doi au fost favorabile societății Shapir, aceștia convenind ca oferta financiară depusă de această societate să fie mai mare decât valoarea estimată publicată în anunțul de participare cu aproape 10%. A fost ales acest prag întrucât, în cazul în care ar fi depășit 10% din valoarea estimată, oferta societății Shapir ar fi trebuit descalificată…
În consecință, la data de 04.11.2011, S.C. Shapir Structures S.R.L. a depus la sediul RAEDPP oferta sa în care era prevăzută ca valoare a contractului suma de 40.964.030 lei (cu 3.722.910 lei, respectiv cu 9,99% mai mare decât valoarea estimată de autoritatea contractantă de 37.241.120 lei).
La data de 24.11.2011 (…) s-a constatat că un singur operator economic a depus ofertă, respectiv SC SHAPIR STRUCTURES SRL. Comisia de evaluare a constatat că preţul cuprins în oferta SC SHAPIR STRUCTURES SRL este de 40.964.030 lei, fiind mai mare decât valoarea estimată prin studiul de fezabilitate, respectiv 37.241.120 lei.
Comisia de evaluare a observat că valoarea ofertată depăşeşte cu până la 10% valoarea estimată a contractului, drept pentru care s-a solicitat prin adresa nr. 9310/15.11.2011, către Primăria municipiului Constanţa să comunice dacă există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru această achiziţie; ca urmare a acestui demers, comisia de evaluare a constatat că propunerea financiară se încadrează în fondurile care pot fi disponibilizate
La solicitarea expresă din partea DNA (…) Regia Autonomă „Exploatarea domeniului public şi privat” Constanţa a comunicat că Consiliul Local Constanţa a aprobat finanţarea rambursabilă internă în valoarea de 46.308.754 lei, ca urmare a expunerii de motive a primarului Radu Ştefan Mazăre, înregistrată la 24.11.2011, şi raportului Direcţiei Financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanţa din 24.11.2011.
Analizând documentele care au stat la baza HCLC /2011, se constată că toate au o dată ulterioară raportului procedurii din 24.11.2011, astfel că nu ar fi putut sta la baza constatării din acest raport a disponibilităţilor financiare. De altfel, din a rezultat că au primit un acord verbal în sensul existenţei disponibilităţilor financiare de la conducerea primăriei, acord transmis prin intermediul experţilor cooptaţi.
Faptul că decizia aprobării disponibilităţilor suplimentare pentru firma Shapir a fost luată de primarul Mazăre Radu Ştefan rezultă din faptul că, în expunerea sa de motive din data de 24.11.2011 arată că iniţiază proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 46.308.754 lei, având în vedere raportul Direcţiei financiare din /24.11.2011 şi raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat. Or, din analiza acestui document rezultă că această comisie s-a întrunit abia la data de 25.11.2011.

Leave a Comment


+ 8 = 9

© Dan Cristian Turturica |

turturica.ro Web analytics